Vývoj fotovoltaiky napreduje míľovými krokmi a stále sa zvyšuje jej efektivita a zlepšuje pomer ceny a výkonu. Stáva sa mimoriadne výhodnou pre nasadenie vo všetkých objektoch so spotrebou elektrickej energie počas dňa aj bez využitia dotácií. Vyrobená elektrická energia sa dá využiť na bežnú prevádzku firmy, alebo domácnosti, ale aj na prípravu teplej vody, vykurovanie a chladenie s tepelným čerpadlom. Pre čo najlepšie využitie vyrobenej energie Vám vieme poskytnúť zladenie výroby a spotreby prebytočnej elektrickej energie.

Ponúkame Vám fotovoltické systémy:

 • ON GRID bez akumulátorov s možnosťou využitia virtuálnej batérie
 • ON GRID bez akumulátorov s využitím prebytkov na prípravu teplej vody, alebo podporu vykurovania
 • s akumulátormi s funkciou záložného zdroja s možnosťou využitia virtuálnej batérie
 • s akumulátormi bez funkcie záložného zdroja
 • čisté využitie na prípravu teplej vody

Hybridný systém je systém pripojený do distribučnej elektrickej siete. Súčasťou tohto systému môžu byť batérie. V prípade potreby elektrickej energie sa využíva najskôr energia vyrobená fotovoltickým systémom, pokiaľ jej nie je dostatok tak sa využíva energia uložená v batériovom systéme, poprípade energia z distribučnej siete.

On Grid je typ systému, ktorý je pripojený do distribučnej elektrickej siete. V prípade potreby elektrickej energie sa v prvom rade využíva energia vyrobená z fotovoltického systému. Pokiaľ jej je nedostatok, zvyšok energie je doplnený z elektrickej siete. Súčasťou tohto systému nie je batéria.

V prípade prebytkov energie, je možné ich využiť na prípravu teplej vody alebo na podporu vykurovania, alebo uložiť do virtuálnej batérie.

Off Grid systém je systém, ktorý nie je pripojení do distribučnej elektrickej siete, preto sa nazýva ostrovný systém. Súčasťou ostrovného systému musí byť batéria, do ktorej sa ukladá energia vyrobená cez deň a tá sa potom využíva v čase keď systém energiu nevyrába.

Takýto systém je však vhodný pre chaty, alebo stavby ktoré vyžadujú menšie množstvo elektrickej energie.

Keďže batériový systém býva najdrahším prvkom fotovoltickej elektrárne, tak niektorí dodávatelia elektriny prišli s ponukou takzvanej virtuálnej batérie. Ide o fiktívne uloženie elektrickej energie, ktoré funguje takým spôsobom, že v čase prebytku elektrickej energie vyrobenej fotovoltickým systémom, sa táto energia započítava u dodávateľa. V čase nedostatku elektrickej energie z fotovoltického systému je možné túto uloženú energiu čerpať z distribučnej siete za zníženú cenu.

3 fazovy smart meter
pylontech
JAM72S20 455
batérie 5kWh
Modul napájania

Fotky inštalácií fotovoltaických panelov

Victron energy
Huawei
Fronius
Pylontech
Solax power

Spolupracujeme s renomovanými výrobcami fotovoltických systémov

Formulár pre vypracovanie návrhu a cenovej ponuky

Radi Vám poskytneme základný bezplatný návrh a cenovú ponuku na Vami požadovaný systém. Pre čo najkvalitnejšie spracovanie návrhu a ponuky prosíme o vyplnenie dotazníka.

  Fakturačné údaje
  Fakturačné údaje
  Miesto inštalácie

  Inštalácia na fakturačnej adrese?
  ánonie

  Uveďte adresu plánovanej inštalácie:  Technické informácie  ánonie


  ánonie


  ánonie


  ánonie