Pre našich zákazníkov máme v ponuke aj nadštandardné servisné služby. Pri vážnej poruche garantujeme nástup na opravu vykurovacieho zariadenia do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Podmienkou je platný poukaz na 24 hodinový servis a my sa už postaráme o Vaše teplo a pohodlie domova. Platnosť poukazu je 12 mesiacov od dátumu spustenia zariadenia do prevádzky, alebo vykonania servisu.

Ponúkame Vám záručný a pozáručný servis vykurovacej techniky nasledujúcich výrobcov:
  • Servis kotlov: Attack, Bergen, Buderus, Nefit, Thermona, Wolf
  • Servis tepelné čerpadlá: LG, Mitsubishi, Buderus, Panasonic, Hyundai
  • Servis opravy rozvodné systémy: Sanha, Viega, Tiemme, Rehau, Ivar, Uponor
  • Servis meranie a regulácia: Onesoft, Tech
  • Servis solárne systémy:  Attack, Buderus, Thermosolar, Herz

Spôsob hlásenia poruchy:

V prvom rade by sme Vás chceli požiadať, predtým ako nás budete kontaktovať, o kontrolu vykurovacieho zariadenia v rámci rozsahu používateľského návodu (najmä skontrolovať prívody energií, tlaky vo vykurovacom systéme, čistotu filtrov a pod.). Následne skúste zariadenie reštartovať, aby sa zariadenie pokúsilo opätovne spustiť.

V prípade, že sa Vám nepodarilo poruchu odstrániť volajte nižšie uvedené telefónne čísla.

Pred volaním si pripravte nasledovné údaje k zariadeniu: výrobca, model, typ a kód poruchy.

Prosíme Vás o hlásenie iba závažných porúch mimo pracovné dni a pracovnú dobu 7:00 až 15:30.
Časy kedy je možné hlásiť poruchy: 7:00 až 18:00

Skrátený sadzobník servisných zásahov:

  • Servisná hodina vrátane času príjazdu na miesto inštalácie: 25 EUR bez DPH, 30 EUR s DPH
  • Servisná hodina mimo bežnej pracovnej doby, víkendov a sviatkov je s príplatkom 50%
  • Dopravné náklady: 0,5 EUR/km bez DPH, 0,6 EUR/km s DPH

V prípade servisného zásahu mimo pracovnú dobu je do dopravných nákladov započítaná aj celková trasa z aktuálnej polohy dostupného technika.

Služba je poskytovaná pre okresy: Prievidza, Partizánske, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, pre iné lokality je nutné individuálne dojednanie.

Odmeňovanie verných zákazníkov

S väčšinou našich zákazníkov máme dlhoročné vzťahy a v mnohých prípadoch nás odporučia a získame nových zákazníkov, za čo sme im mimoriadne vďačný. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli takých zákazníkov odmeňovať kupónom na bezplatnú ročnú servisnú prehliadku kotla, alebo tepelného čerpadla.