Ponúkame komplexné vyregulovanie ústredného vykurovania pre novostavby, jestvujúce stavby aj stavby po významnej obnove. A to pre rodinné a bytové domy, priemyselné, obchodné a ubytovacie priestory.

Pri nesprávne vyregulovanom, resp. vôbec nevyregulovanom systéme ústredného vykurovania dochádza v rámci objektu k nerovnomernému rozloženiu tepla, vzniku nežiadúceho hluku na radiátorových a regulačných armatúrach, ale aj k zbytočným prevádzkovým nákladom.

V rámci vyregulovanie ústredného vykurovania naše služby zahŕňajú:

 • obhliadka a zameranie celého vykurovacieho systému (zdroj tepla, ležaté a stúpacie rozvody, všetky vykurovacie telesa vr. pripojovacích armatúr…)
 • na základe obhliadky a zamerania sa dohodne s investorom, resp. jeho zástupcom na rozsahu požadovaných prác a  dispozícií jednotlivých regulačných prvkov pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • spracovanie cenovej ponuky prác na základe projektovej dokumentácie
 • realizácia hydraulického vyregulovania ústredného vyregulovania (montáž a nastavenie jednotlivých prvkov) na základe projektovej dokumentácie a v rozsahu objednávky investora
 • uvedenie do prevádzky a kontrola a prípadne doregulovanie

Výsledkom našej spolupráce bude zvýšenie efektivity rozloženia tepla a tepelnej pohody, zníženie hlučnosti vykurovacieho systému a to všetko pri znížení prevádzkových nákladov za dodávku vykurovania.

Nevyregulovaný systém
Vyregulovaný systém

Hydraulické vyregulovanie teplej vody

Väčšina objektov s centrálnou prípravou teplej vody je vybavená cirkulačnou sústavou, no aj napriek tomu sa v rozvodoch teplej vody vyskytujú veľké teplotné rozdiely. Zatiaľ, čo odberné miesta (vane, umývadla…), majú teple vodu v požadovanej teplote hneď, vzdialenejšie odberné miesta sú na tom horšie. Požadovaná teplota teplej vody (45- 50ºC ) sa dosiahne až za cenu odpúšťania desiatok až stoviek litrov vody do kanalizácie. Pričom odberateľ platí za teplú vodu, ktorá nedosahuje predpísané parametre pre teplú vodu.

Ponúkame komplexné vyregulovanie teplej vody pre novostavby, jestvujúce stavby aj stavby po významnej obnove. A to pre bytové domy, priemyselné, obchodné a ubytovacie priestory.

Zostava teplej vody

Nevyregulovaná zostava teplej vody (vľavo) a vyregulovaná zostava teplej vody (vpravo).

V rámci vyregulovanie ústredného vykurovania naše služby zahŕňajú:

 • obhliadka a zameranie sústavy rozvodov  teplej a cirkulačnej vody
 • na základe obhliadky a zamerania sa dohodne s investorom, resp. jeho zástupcom na rozsahu požadovaných prác a dispozícií jednotlivých regulačných prvkov pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • spracovanie cenovej ponuky prác na základe projektovej dokumentácie
 • realizácia hydraulického vyregulovania teplej vody (montáž a nastavenie jednotlivých prvkov) na základe projektovej dokumentácie a v rozsahu objednávky investora
 • uvedenie do prevádzky a kontrola a prípadne doregulovanie

Výsledkom našej spolupráce bude rovnomerné zásobovanie teplej všetkých odberných miest, zníženie prevádzkových nákladov za dodávku teplej vody.

Formulár pre vypracovanie návrhu a cenovej ponuky

Radi Vám poskytneme základný bezplatný návrh a cenovú ponuku na Vami požadovaný systém. Pre čo najkvalitnejšie spracovanie návrhu a ponuky prosíme o vyplnenie dotazníka.

  Fakturačné údaje
  Fakturačné údaje
  Miesto inštalácie

  Inštalácia na fakturačnej adrese?
  ánonie

  Uveďte adresu plánovanej inštalácie:  Technické informácie