NovinkyZelená domacnostiamZelená domácnostiam 2024

Naša firma je oprávneným zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam. Naši pracovníci Vám pomôžu s výberom zariadenia až po realizáciu a získanie dotácie.

Podporované zariadenia

Fotovoltické panely

Príspevok od 500 € do 4025 €

Slnečné kolektory

Príspevok od 500 € do 2300 €

Tepelné čerpadlá

Príspevok od 380 € do 4370 €

Ako na to

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Žiadosti o poukážku bude možné v novom informačnom systéme registrovať v prvom štvrťroku 2024, kedy budú vydané aj prvé poukážky.

Základné sadzby a maximálne príspevky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)