6 výrobných hál, 3 adm. obj.

Obstarávateľ: Slovaktual s. r. o., Pravenec 272, Pravenec
– vonkajšie a vnútorné rozvody plynu
– kondenzačné a klasické plynové kotolne s ohrevom TÚV
– riadiace systémy
– rozvody ÚK, TÚV a sanitárna technika
– podlahové, radiátorové a horúcovzdušné vykurovacie systémy
– solárny ohrev TUV 10x slnečný kolektor TS 300 – absorbčná plocha 17,6 m2
– tepelné čerpadlo vzduch/voda HERZ