Obstarávateľ: Nestle Slovensko s. r. o., Košovská cesta 11, Prievidza
– vonkajšie a vnútorné rozvody tepla
– úprava zapojenia strojovne
– napojenie vzduchotechnických jednotiek
– meranie tepla
– štúdia – koncepcia vykurovania a chladenia
– využitie tepla z kogeneračnej jednotky
– výroba chladu absorbčným chladičom a kompresorovou chladiacou jednotkou